Föreningen för skriv- och TSS-tolkar
(FST)

Välkommen till Föreningen för skriv- och TSS-tolkar (FST)

- den självklara yrkesföreningen för dig som arbetar som skrivtolk och/eller tss-tolk.

Vi bevakar frågor som är angelägna för dig gällande utbildning, arbetsliv och anställningsvillkor m.m. Vi erbjuder våra medlemmar fortbildning och representerar yrkeskåren i samarbeten med arbetsgivare, myndigheter och våra systerföreningar. Vi brinner för att sprida kunskap om skrivtolkning och därmed öka tillgängligheten för fler tolkanvändare i Sverige.