Föreningen för skriv- och TSS-tolkar
(FST)

Du är varmt välkommen som medlem i FST!

Som medlem i FST blir du en del av vår yrkesgemenskap. Ditt medlemskap möjliggör för oss att bevaka de samhällsfrågor som är viktiga för oss tolkar. Genom oss blir din röst hörd! Du får ta del av våra medlemsaktiviteter och den fortbildning vi erbjuder samt våra informativa nyhetsbrev. Välkommen, gammal som ny, medlem!

Fullvärdig medlem

Fullvärdig medlem kan den bli som har relevant utbildning till vuxendövtolk/skrivtolk/TSS-tolk och är anställd vid tolkcentral/arbetar som timanställd tolk eller som entreprenör. Även den som saknar relevant utbildning men har anställning som skrivtolk vid en tolkcentral eller som officiellt har validerat sig som skrivtolk kan bli fullvärdig medlem.

Stödjande medlem

Skrivtolk som saknar relevant skrivtolkutbildning men är timanställd eller entreprenör kan bli stödjande medlem. Detta gäller även de studenter som går skrivtolkutbildningen samt övriga personer som vill stödja föreningen i dess arbete. 

Organisations/företag

Ett särskilt medlemskap finns för organisationer och företag som vill stödja FST:s viktiga arbete.

Vad kostar det att bli medlem?

Fullvärdig medlem 350 kr/år

Stödjande medlem 175 kr/år

Stödjande organisation/företag 500 kr/år

Är du teckenspråkstolk också? Betala 600 kr och få dubbelt medlemskap i FST och i Sveriges teckenspråkstolkars förening (STTF). Inbetalningen görs till FST. 

Såhär går du till väga:

Medlemsavgiften betalas in på bankgironummer  5526-8114
Ange namn och mailadress vid betalning. 

Om du inte varit medlem tidigare ber vi dig även att skicka ett mejl till info@skrivochtsstolk.se med följande information: 

  • Namn
  • Postadress
  • Utbildning/arbetsgivare (endast för fullvärdig medlem)