Föreningen för skriv- och TSS-tolkar
(FST)

Om föreningen

Föreningen för Skriv- och TSS-tolkar samlar medlemmar som bor och arbetar i hela Sverige. Medlemsantalet ligger runt 85 personer och trots att vi kan anses vara en liten förening så är vi en yrkeskår med stark sammanhållning, nära samarbete och stor yrkesstolthet. 

Föreningens stadgar uppdaterades på årsmötet 2022-01-15. Du finner dem här:Nedan träffar du den nuvarande styrelsen samt kan läsa en kort historik om föreningen.


 

Historik

Sveriges Vuxendövtolkars Förening (SVuF) bildades den 19 januari 2007.

Benämningen ”skrivtolk” blev med tiden vanligare än "vuxendövtolk" och den 20 januari 2012 beslutade föreningen att göra ett namnbyte. Det nya namnet är, från och med det datumet, Föreningen för skriv- och TSS-tolkar, ofta förkortat FST.