Föreningen för skriv- och TSS-tolkar
(FST)

Om föreningen

Föreningen för Skriv- och TSS-tolkar samlar medlemmar som bor och arbetar i hela Sverige. Medlemsantalet ligger runt 85 personer och trots att vi kan anses vara en liten förening så är vi en yrkeskår med stark sammanhållning, nära samarbete och stor yrkesstolthet. 

Nedan träffar du den nuvarande styrelsen samt kan läsa en kort historik om föreningen.

Föreningens stadgar uppdaterades på årsmötet 2022-01-15. Du finner dem här:

FST:s stadgar
FSTs stadgar 2022-01-15.pdf (120.64KB)
FST:s stadgar
FSTs stadgar 2022-01-15.pdf (120.64KB) 

Historik

Sveriges Vuxendövtolkars Förening (SVuF) bildades den 19 januari 2007.

Benämningen ”skrivtolk” blev med tiden vanligare än "vuxendövtolk" och den 20 januari 2012 beslutade föreningen att göra ett namnbyte. Det nya namnet är, från och med det datumet, Föreningen för skriv- och TSS-tolkar, ofta förkortat FST.

Bildandet av föreningen 2007.


Styrelsen 2021

Evelina Alenäs, ordförande

Evelina Alenäs, ordförande

Bor i Jönköping och är utbildad skrivtolk sedan 2011 och teckenspråks- och dövblindtolk sedan 2008. Har tidigare suttit i STTF:s (Sveriges teckenspråkstolkars förening) styrelse som ledamot och ordförande. Arbetar sedan 2014 på Tolkcentralen i Region Jönköpings län men är sedan hösten 2020 tjänstledig för studier. Språknörd med fortbildning och förberedelse som hjärtefrågor i yrket.

Lina Silfwerbrand, sekreterare

Lina Silfwerbrand, sekreterare

Bor i Falun och är utbildad skrivtolk sedan 2019 och teckenspråks- och dövblindtolk sedan 2016. Jobbar i Mellansverige med störst fokus på Dalarna och Gävleborg. Sitter just nu med i STTF:s styrelse som ledamot och ser fram emot tiden i FST:s styrelse. Fortbildning och en enad kår är något jag brinner starkt för.

Tilda Töresson, kassör

Tilda Töresson, kassör

Uppvuxen på Västgötaslätten men bor och arbetar på Östgötaslätten sedan 2015. Skrivtolk sedan 2014. Är också aktiv som taltjänsttolk. Det bästa med att vara tolk är vetskapen om att mitt arbete gör skillnad för tolkanvändarna. Förhoppningen är att även kunna göra skillnad som en del av FST:s styrelse.

Elizabeth Lakey, ledamot

Elizabeth Lakey, ledamot

Född och uppväxt i Karlskrona, bott många år i Stockholm. Bor nu i Linköping och utbildad skrivtolk sedan 2021. Har arbetat inom många olika områden genom åren, både inrikes och utrikes. Stort intresse för språk, utbildning och arbetsmiljö.

Jennifer Palevik, ledamot

Jennifer Palevik, ledamot

Jag är utbildad skrivtolk sedan 2018 och teckenspråk- och dövblindtolk sedan 2015 och arbetar på tolkcentralen i Region Örebro. Jag diskuterar gärna förkortningar och teknik.

Tina Karlsson, suppleant

Tina Karlsson, suppleant

Anställd på tolkcentralen i Örebro sedan 2005. Jag är auktoriserad teckenspråkstolk, dövblindtolk samt nybliven skrivtolk. Min ambition är att aldrig stanna upp, jag vill hela tiden hitta nya vägar framåt. Vill gärna hitta nya metoder som underlättar för de som träffar oss. Brinner för att informera kring vårt yrke.

Lina Rehn Lomberg, suppleant

Lina Rehn Lomberg, suppleant

Bor och jobbar i Örebro sedan 2011. Utbildad skrivtolk sedan 2021 och teckenspråk- och dövblindtolk sedan 2010. Fortbildning i det lilla och det stora, språk och samarbete är det som gör mig fascinerad på jobbet varje dag.

Styrelsen 2016, fr.v: Tami Walter Malmberg, Linda Wigersjö, Maria Laurin, Johanna Jonsson, Sandra Löfgren, Katarina Eriksson och Maria Nordin.
Styrelsen 2017, fr.v: Linda Wigersjö, Pauline Ssemango, Carin Vesterlund, Maria Laurin, Kicki Åkerström, Agneta Holmner. (Maria Nordin saknas på bilden)