Föreningen för skriv- och TSS-tolkar
(FST)

Frågor som FST arbetar med

Här kan du se exempel på hur vi i FST arbetar med större aktuella frågor, som opinionsbildare och för att sprida kunskap. Titta under Aktuellt för att se nyheter och få information om vad som händer för medlemmarna i föreningen.


FST:s medskick till utredningen om en förstärkt tolktjänst

FST skickade in sitt medskick till utredarna på Socialdepartementet 2021-02-25. Läs om vad FST ser som viktiga punkter för en framtida tolktjänst: 


Beslut som påverkar tolkar och tolkanvändare negativt i Region Gävleborg

Under våren 2019 gick Region Gävleborg ut till skrivtolkanvändare i länet med information om ett beslut gällande förinskrivning (förberedelse) vid skrivtolkuppdrag. Beslutet handlade om att inte längre tillåta förinskrivning av sånger vid vissa tolkuppdrag. Region Gävleborg ansåg att förberedelse genom förinskrivning av sångtexter inte var att klassa som tolkning. Som svar på detta skickade FST följande skrivelse:

Skrivelse FST.pdf (151.88KB)
Skrivelse FST.pdf (151.88KB)


Utredning om en förstärkt tolktjänst - "Tolktjänstutredningen"

Hur tolktjänsten nationellt ska organiseras och finansieras har utretts i ett otal förslag. Inget av dem har blivit verklighet.  Sedan hösten 2020 är en ny översyn av frågan aktuell, vilket FST naturligtvis bevakar genom att numera ingå i ett samråd med bl.a. STTF, Tolkledarna och utredarna på socialdepartementet. Såhär svarade vi vid förra remissrundan 2016: