Föreningen för skriv- och TSS-tolkar
(FST)

 Aktuellt 

Här finner du information om vad som händer i föreningen och nyheter från skrivtolk-Sverige! Zoom-fika onsdagen 15 december kl 19.00.

Kom och fika med oss och med vår teckenspråkstolkkollega Stellan!Du bjuder dig själv på fika medan vi alla pratar arbetsmiljö och får fackliga perspektiv.Med nio dagar kvar till julafton får du mer än gärna bjuda gruppen på ett fyndigt julklappsrim - vi misstänker att just skrivtolkar är skickliga rimmare!
Mejla föreningen på info@skrivochtsstolk.se för att anmäla dig.


Årsmöte, konferens och jubileum!

Boka in helgen 15-16 januari 2021 i Stockholm för en fullspäckad helg med föreläsningar och fest tillsammans med härliga kollegor. Mer information kommer!


Styrelsemöte 19/10

Idag hade styrelsen ett händelserikt styrelsemöte! Det var första mötet för denna höst och många idéer som fått ligga och småkoka under sommaren har nu stigit till ytan. Årsmötet är på gång - håll utkik efter inbjudan! Det kommer en till Zoom-fika för alla som är sugna på kollegialt samspel! Kom även ni som inte är sugna, se hur det är - ni kommer fastna!


Zoom-fika torsdagen 7 oktober kl 19.30.

Välkommen att träffa kollegor från hela landet för att prata om den rådande arbetssituationen och vår arbetsmiljö. Mejla föreningen på info@skrivochtsstolk.se för att anmäla dig. 


Nyhetsbrev sommar-utgåva!

Nyhetsbrevets senaste upplaga har förhoppningsvis landat i din inkorg nu i juni. Läs allt om hur du använder semikolon på rätt sätt, vilka lärdomar du kan dra från Rikstolkkonferensen, insändare om vår arbetsmiljö samt mycket mer. Trevlig läsning!


Tolkarenan 18 maj och Rikstolkkonferensen 28 maj

Naturligtvis hittar du FST på båda dessa ställen! Rapporter återkommer vi med. Håll utkik efter nästa nyhetsbrev som kommer innan midsommar!


Styrelseutbildning med ABF - 22 april

Styrelsen fortsätter sin fortbildning i föreningskunskap den 22 april. Endast en kunnig och proffsig styrelse är gott nog åt FST! Tyvärr fick detta ställas in pga sjukdom. Vi återkommer med ny tid. 


Nyhetsbrev utskickat till medlemmarna! 

Hör av dig om du inte har fått det. I nyhetsbrevet informerar vi bl.a. om Rikstolkkonferensen som går av stapeln digitalt 28 maj.  Mer information hittar du här: https://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7QMBGGH6aOzuIyjZpT9vXe8T8rCVa47Sqg.html

FST har beslutat att erbjuda medlemmarna en subventionering av konferensavgiften. Kontakta oss om du är intresserad!


Styrelsemöte 28  mars

Fortsatta medlemsaktiviteter har planerats in. Håll utkik efter erbjudande om Zoom-fika och fortbildning framöver.


Aktuella möten: 

2 mars: Kicki och Evelina har digitalt möte med Talförs styrelse.

7 mars: Zoom-fika! Kom och häng med dina tolkkollegor. Drop in mellan kl 11-13. Välkommen! (Länk mejlas ut till medlemmar, kontakta oss om du inte har fått någon.)

8 mars: Evelina ger information om FST till studenter på skrivtolkutbildningen på Södertörns folkhögskola.

10 mars: Carin och Kicki deltar i möte med Utbildningsrådet om skrivtolkutbildningen på Södertörns folkhögskola.


Första styrelsemötet för 2021 (2021-02-11)!

Den nya styrelsen hade nyligen sitt första styrelsemöte!
Arbetsuppgifterna är tilldelade!
Effektiviteten är på hög nivå!
Entusiasmen är ett faktum!
Utropstecknen haglar!
Oj oj oj vad det kommer att hända grejer i år!


Fortbildning och årsmöte blev en succé (2021-01-30)!

Fortbildningen med Maria Laurin samlade närmre 30 deltagare och i princip alla var sedan med på årsmötet. Under fortbildningen genomförde vi tolkövningar och analyser av tolkningen och det blev väldigt givande diskussioner. Det är svåra avvägningar vi gör när vi överför talat språk till skrift och tolkuppdragen ställer höga krav på vår kompetens och samarbetet med tolkanvändarna.

Årsmötet genomfördes digitalt med föreningens ordförande, Evelina Alenäs, som årsmötesordförande. Verksamhetsåret 2021 kommer att ha "Våra medlemmar" som fokusområde vilket känns spännande och helt rätt i tiden. FST vill fortsätta erbjuda medlemmarna fortbildning och visa att vi är en förening som finns där för sina medlemmar. 


Årsmöte, fortbildning och premiär!

Den 30/1 2021 håller FST sitt digitala årsmöte. Då är det äntligen dags för invigning av vår nya, uppdaterade, hemsida! Dessförinnan erbjuder vi alla medlemmar en hel förmiddag med givande fortbildning med Maria Laurin från skrivtolkutbildningen på Södertörns folkhögskola.


Se kallelse nedan!
Ny symbol för skrivtolkning 

På initiativ av HRF beslutade Svenska Institutet för Standarder (SIS) under 2020 att anta den symbol för skrivtolkning som HRF föreslagit. Symbolen kan bidra till att höja skrivtolkningens status och synlighet, hoppas HRF.

Vi i FST applåderar initiativet och hoppas att denna symbol ska bli både välkänd och välanvänd!


Styrelseutbildning

Styrelsen  har vid tre tillfällen under 2020 gått en digital  utbildning i föreningskunskap med inriktning på styrelsearbetet, via ABF. Fler tillfällen ges 2021 och styrelsen är inspirerade att fortsätta detta utvecklingsarbete.