Föreningen för skriv- och TSS-tolkar
(FST)

Du är varmt välkommen som medlem i FST!

Som medlem i FST blir du en del av vår yrkesgemenskap. Ditt medlemskap möjliggör för oss att bevaka de samhällsfrågor som är viktiga för oss tolkar. Genom oss blir din röst hörd! Du får ta del av våra medlemsaktiviteter och den fortbildning vi erbjuder samt våra informativa nyhetsbrev. Välkommen, gammal som ny, medlem!

Fullvärdig medlem

Du som har relevant utbildning till skriv/TSS-tolk eller utbildningsbevis efter validering vid Södertörns folkhögskola och är verksam tolk inom dessa metodområden har möjlighet att bli fullvärdig medlem i föreningen.
Saknar du relevant utbildning men har anställning som skrivtolk vid en tolkcentral kan du bli fullvärdig medlem.

Stödjande medlem

Om du arbetar som timanställd tolk eller entreprenör och saknar relevant utbildning kan du bli stödjande medlem.
Stödjande medlem får även hen bli som vill stödja föreningens arbete.

Organisations/företag

Ett särskilt medlemskap finns för organisationer och företag som vill stödja FST:s viktiga arbete.

Vad kostar det att bli medlem?

Fullvärdig medlem 350 kr/år

Stödjande medlem 175 kr/år

Stödjande organisation/företag 500 kr/år

Såhär går du till väga:

Medlemsavgiften betalas in på bankgironummer  5526-8114
Ange namn och mailadress vid betalning. 

Om du inte varit medlem tidigare ber vi dig även att skicka ett mejl till info@skrivochtsstolk.se med följande information: 

  • Namn
  • Postadress
  • Utbildning/arbetsgivare (endast för fullvärdig medlem)